Deutsch

English

France

العربية

Pусский

Hrvatski

Slovensky

aktuelle Zeit - Aktueller Kalender

Ľudstvo a jeho rozvoj bol a je stále závislý od energie. Mnohé roky sa energia získavala na úkor životného prostredia a bezpečnosti. Do akého rizika sa ľudstvo takto dostáva, nám ukazuje okrem iného aj príklad atómovej elektrárne vo Fukushime.

 

S rozhodnutím nemeckej vlády v roku 2011 o ukončení využívania energie z atómových elektrární narastá dopyt po vývoji alternatívnych a vysoko efektívnych zariadení na získavanie energie a ich následné rozšírenie na trhu. Pritom v popredí stojí spracovanie a použitie surovín, ako napríklad komunálny odpad, odpad z priemyselnej výroby a domácností, aby bolo zaťaženie životného prostredia minimálne. Práve týmto požiadavkám vyhovuje nami navrhnutý a vyvinutý projekt a technológia.

 

Poskytuje prínos v oblasti zabezpečenia energie do budúcnosti.

Podarilo sa nám vyvinúť zariadenie s názvom Stanica NEP "new energy power station" a uviesť ho na trh ako kompletný systém, ktorý je svojou konštrukciou jedinečný a prevratný.

 

 

Budúcnosť je v hospodárstve recyklácie odpadu.

 

Napätie medzi zákonnými nariadeniami, ekonomickými tlakmi a ekologickými požiadavkami má za následok, že stále viac podnikov musí začať brať do úvahy stúpajúce množstvo odpadov a preto chcú ťažiť z výhod hospodárstva využívajúceho odpad (circular economy).

 

Najmä stúpajúce ceny surovín dodávajú veľký význam témam o recyklácii a znižovaní množstva odpadu. Preto je dôležité už na začiatku procesov  zahrnúť do plánovania spracovanie odpadu ako suroviny s využitím jeho ekonomického potenciálu.

 

Hospodársky úspech  vašej firmy  bude v budúcnosti stále viac závislý aj od produkcie, pri ktorej bude vznikať minimálny, alebo žiaden odpad.

Práve produkcia menšieho množstva odpadov môže byť rozhodujúcou výhodou oproti konkurencii.

 

Kjótsky protokol je medzinárodná dohoda, doplnok Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy

 

Konferencia o zmenách klímy, ktorá zaväzuje svojich členov stanoviť medzinárodne záväzné ciele o znižovanie emisií.

 

Keďže súčasná vysoká úroveň skleníkových plynov v atmosfére je následkom viac ako 150 ročnej priemyselnej činnosti najmä v hospodársky vyspelých štátoch, Protokol ukladá vyššie zaťaženie pre vyspelé štáty podľa zásady "spoločnej a zároveň diferencovanej zodpovednosti".

 

United Nations link to Kyoto protocol

 

© 2013  Nectech International. - All Rigths Reserved ⎪ Privacy Policy

 

NECTECH  International

board of directors:

Nectech International GmbH

Bergstr. 5 b  85376 Massenhausen Germany

HRB 202700 USt ID: DE 115/ 133/ 20134